Blog

OOK VOOR MBO’ERS GELDT: EEN LEVEN LANG LEREN

Ook voor mbo’ers geldt: een leven lang leren Weliswaar een artikel uit 2016 gevonden op de site sociale vraagstukken.nl maar daardoor niet minder relevant. Gemeenten en ROC’s zijn druk bezig om hun regionale LLL-agenda’s uit te rollen. Het duurzaam inzetbaar houden en maken van werkenden op MBO 2,3 en 4 niveau zal in het komend…
Read more

Geef iedereen een opleidingsbudget

In het FD van maandag 26 augustus 2019 pleiten FD-redacteuren Elfanie toe Laer en Ilse Zeemeijer voor een scholingsbudget voor alle volwassen Nederlanders. De auteurs van het FD borduren voort op het in mei van dit jaar verschenen SCP onderzoeksrapport Grenzen aan een leven lang leren (zonder dit onderzoek overigens te noemen in hun publicatie).…
Read more

Onduidelijke studieafspraken voor rekening werkgever

6 augustus 2019 Gezien op de site van Rendement. Met een studiekostenbeding kan een werkgever voorkomen dat een werknemer snel vertrekt na een opleiding op kosten van de zaak. Maar zonder duidelijke afspraken hoeft de werknemer bij ontslag geen cent terug te betalen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest in een recente zaak oordelen over een studiekostenbeding. In…
Read more

Leven lang leren subsidie voor MBO-ers

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen 03-06-2019 Persbericht van de Rijksoverheid over het STAP-budget: een vorm van subsidiëring van leven lang leren voor mensen op MBO-niveau. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te…
Read more

Deeltijdwebsite hogescholen nu twee jaar in de lucht

Twintig hogescholen in Nederland hebben in 2017 hun deeltijdaanbod samen op één website gezet. De twintig hogescholen brengen gezamenlijk de mogelijkheid voor werkenden om een studie in deeltijd te volgen aan één van de hogescholen sterk onder de aandacht. NIDAP ziet weer groei in het aantal studenten dat naast een baan studeert. “Het thema ‘Leven…
Read more