Blog

Onduidelijke studieafspraken voor rekening werkgever

6 augustus 2019 Gezien op de site van Rendement. Met een studiekostenbeding kan een werkgever voorkomen dat een werknemer snel vertrekt na een opleiding op kosten van de zaak. Maar zonder duidelijke afspraken hoeft de werknemer bij ontslag geen cent terug te betalen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moest in een recente zaak oordelen over een studiekostenbeding. In…
Read more

Leven lang leren subsidie voor MBO-ers

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen 03-06-2019 Persbericht van de Rijksoverheid over het STAP-budget: een vorm van subsidiëring van leven lang leren voor mensen op MBO-niveau. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te…
Read more

Deeltijdwebsite hogescholen nu twee jaar in de lucht

Twintig hogescholen in Nederland hebben in 2017 hun deeltijdaanbod samen op één website gezet. De twintig hogescholen brengen gezamenlijk de mogelijkheid voor werkenden om een studie in deeltijd te volgen aan één van de hogescholen sterk onder de aandacht. NIDAP ziet weer groei in het aantal studenten dat naast een baan studeert. “Het thema ‘Leven…
Read more

Investeringsfonds Rotterdam Port Fund investeert in Tagpoint Training

Investeringsfonds Rotterdam Port Fund investeert in Tagpoint Training Het Rotterdam Port Fund maakt bekend een vervolginvestering te doen in Tagpoint Training. Dit Rotterdams bedrijf ontwikkelt innovatieve, digitale veiligheidstrainingen voor professionals in de haven, bouw en industrie. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een gedragsverandering. Het Rotterdam Port Fund is een initiatief van Havenbedrijf…
Read more

Een leven lang leren in de zorg

Met name de zorgsector is interessant voor het aanbieden en ontwikkelen van nieuwe opleidingen en vormen van interne kennisoverdracht. Gegeven het tekort aan personeel, de druk op de personeelskosten binnen de zorg in het algemeen en de ziekenhuizen in het bijzonder en de verdere sturing op kwaliteit en efficiency (al dan niet gevraagd door verzekeraars)…
Read more