Blog

Wat vraagt HNL van HR?

Het Nieuwe Leren heeft volgens Arjan Hamberg [LUMAX] drie rollen: de leerling: de gebruiker van het lesmateriaal. Dat kan iedereen zijn, als de kennis maar voorziet in de eigen leerbehoefte en past bij het leervermogen. de kennisontwikkelaar: de maker van het lesmateriaal. Ook dat kan iedereen zijn, als de beschikbare kennis maar interessant genoeg is.…
Read more

NIDAP Kennisindex 2013

NIDAP onderzoekt vanaf 1990 de opleidingsbestedingen van middelgrote en grote Nederlandse werkgevers in alle geledingen van de economie. Dus van overheid, bank en verzekeringswezen tot industrie. De NIDAP opleidingsindex geeft de investeringen in opleidingen en cursussen voor werknemers per sector weer zoals die wordt verwacht in het lopende jaar. Bestedingen en budgetten voor bedrijfsopleidingen zijn…
Read more

Kabinet Rutte II investeert fors in kwaliteitsverbetering MBO

Er wordt door Rutte en Samsom in de komende jaren een kwart miljard geïnvesteerd in het MBO, onder andere om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te verbeteren. NIDAP onderzoekt al vanaf 2010 de marktpositie en groeikansen van opleiders en adviesbureaus die zicht richten op het PO/VO en MBO. Excellent onderwijs In totaal wordt er…
Read more

Industrie herstelt nog niet volgens CBS

NIDAP verwacht dat de Nederlandse industrie zich herstelt in 2013. Deze conclusie is gebaseerd op de meest recente meting naar Vaktechnische opleidingsbestedingen [Q3 2012]. Uit dit onderzoek blijkt een forse toename van het opleidingsbudget in 2013 van bedrijven in de industrie. Eerder al [begin 2012] liet NIDAP onderzoek stijgingen van de opleidingsbudgetten in de industrie…
Read more

HBO studenten en hun verwachtingen

Er wordt veel onderzoek gedaan onder studenten in het Hoger Onderwijs. Hogescholen en opleidingen worden in rankings met elkaar vergeleken. Vaak is dit onderzoek erg algemeen en niet bruikbaar om te kwaliteit en het verwachtingspatroon van een specifieke opleiding  te managen.  NIDAP ondersteunt Academie-directeuren met een snel uit te voeren online inventarisatie van de wensen, verwachtingen…
Read more