Blog

Kabinet Rutte II investeert fors in kwaliteitsverbetering MBO

Er wordt door Rutte en Samsom in de komende jaren een kwart miljard geïnvesteerd in het MBO, onder andere om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te verbeteren. NIDAP onderzoekt al vanaf 2010 de marktpositie en groeikansen van opleiders en adviesbureaus die zicht richten op het PO/VO en MBO. Excellent onderwijs In totaal wordt er…
Read more

Industrie herstelt nog niet volgens CBS

NIDAP verwacht dat de Nederlandse industrie zich herstelt in 2013. Deze conclusie is gebaseerd op de meest recente meting naar Vaktechnische opleidingsbestedingen [Q3 2012]. Uit dit onderzoek blijkt een forse toename van het opleidingsbudget in 2013 van bedrijven in de industrie. Eerder al [begin 2012] liet NIDAP onderzoek stijgingen van de opleidingsbudgetten in de industrie…
Read more

HBO studenten en hun verwachtingen

Er wordt veel onderzoek gedaan onder studenten in het Hoger Onderwijs. Hogescholen en opleidingen worden in rankings met elkaar vergeleken. Vaak is dit onderzoek erg algemeen en niet bruikbaar om te kwaliteit en het verwachtingspatroon van een specifieke opleiding  te managen.  NIDAP ondersteunt Academie-directeuren met een snel uit te voeren online inventarisatie van de wensen, verwachtingen…
Read more

Cursist monitor

De individuele deelnemer in het volwassenenonderwijs bepaalt veelal zelf welke opleiding hij of zij wilt volgen en heeft ook een duidelijke voorkeur voor een specifieke opleider. Het aantal vrijheidsgraden hierbij hangt wel vaak samen met het functieniveau van de deelnemer en het type opleiding of training. De kosten, veelal vergoedt door de werkgever, en de voorkeursopleider van…
Read more

75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven - en moeten - ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Driekwart van de grotere bedrijven in Nederland geeft aan dat Leven Lang Leren vooral tot doel heeft om de doorstroom van personeel te bevorderen. Dat blijkt uit multi-client…
Read more