Blog

HBO studenten en hun verwachtingen

Er wordt veel onderzoek gedaan onder studenten in het Hoger Onderwijs. Hogescholen en opleidingen worden in rankings met elkaar vergeleken. Vaak is dit onderzoek erg algemeen en niet bruikbaar om te kwaliteit en het verwachtingspatroon van een specifieke opleiding  te managen.  NIDAP ondersteunt Academie-directeuren met een snel uit te voeren online inventarisatie van de wensen, verwachtingen…
Read more

Cursist monitor

De individuele deelnemer in het volwassenenonderwijs bepaalt veelal zelf welke opleiding hij of zij wilt volgen en heeft ook een duidelijke voorkeur voor een specifieke opleider. Het aantal vrijheidsgraden hierbij hangt wel vaak samen met het functieniveau van de deelnemer en het type opleiding of training. De kosten, veelal vergoedt door de werkgever, en de voorkeursopleider van…
Read more

75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven - en moeten - ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Driekwart van de grotere bedrijven in Nederland geeft aan dat Leven Lang Leren vooral tot doel heeft om de doorstroom van personeel te bevorderen. Dat blijkt uit multi-client…
Read more

Hoe ambitieus is Nederland?

Ruim de helft van de Nederlanders vindt zichzelf ambitieus. Mannen vinden dat vaker dan vrouwen. Ambitie blijkt daarnaast niet het hele leven te groeien: wanneer mensen 45 jaar worden, is dat voor veel mensen een keerpunt. Dat blijkt uit de Ambitiemonitor van opleidingsvergelijker Springest.nl en onderzoeksbureau NIDAP, waaraan 1.004 respondenten deelnamen. Ambitie Ruim 65 procent van de mannen…
Read more