Blog

Online leren: Massive Open Online Courses, MOOC

Hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam José van Dijck, schreef in het NRC van 8 december een interessant artikel over de opkomst van MOOCs . MOOCs staat voor Massive Open Online Courses. In de VS worden [computer] cursussen van universiteiten online aangeboden en wereldwijd gevolgd door tienduizend tot meer dan honderduizend deelnemers. Technisch gezien zijn de mogelijkheden om…
Read more

Organiseer Vakbekwaamheid om concurrerend te blijven

Op het moment leven we in een economische periode waarin de arbeidsmarkt onder druk staat, terwijl er nu en in de toekomst grote tekorten worden voorzien, vooral een tekort aan de juiste vakmensen die zijn opgeleid in specifieke kennisgebieden. En hoewel werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun eigen personeelsbeleid, is actie op macroniveau nodig om voldoende…
Read more

Wat vraagt HNL van HR?

Het Nieuwe Leren heeft volgens Arjan Hamberg [LUMAX] drie rollen: de leerling: de gebruiker van het lesmateriaal. Dat kan iedereen zijn, als de kennis maar voorziet in de eigen leerbehoefte en past bij het leervermogen. de kennisontwikkelaar: de maker van het lesmateriaal. Ook dat kan iedereen zijn, als de beschikbare kennis maar interessant genoeg is.…
Read more

NIDAP Kennisindex 2013

NIDAP onderzoekt vanaf 1990 de opleidingsbestedingen van middelgrote en grote Nederlandse werkgevers in alle geledingen van de economie. Dus van overheid, bank en verzekeringswezen tot industrie. De NIDAP opleidingsindex geeft de investeringen in opleidingen en cursussen voor werknemers per sector weer zoals die wordt verwacht in het lopende jaar. Bestedingen en budgetten voor bedrijfsopleidingen zijn…
Read more

Kabinet Rutte II investeert fors in kwaliteitsverbetering MBO

Er wordt door Rutte en Samsom in de komende jaren een kwart miljard geïnvesteerd in het MBO, onder andere om de kwaliteit van leraren en schoolleiders te verbeteren. NIDAP onderzoekt al vanaf 2010 de marktpositie en groeikansen van opleiders en adviesbureaus die zicht richten op het PO/VO en MBO. Excellent onderwijs In totaal wordt er…
Read more