Missie

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in markt- en merkpositionering, doelgroepanalyse, portfolioanalyse, productinnovatie en klant keuze- en beslisgedrag. MEt ingang van 2020 gaan we nog dieper in op de leervraag van organisaties en individuen. Ons bureau is vooral bekend door haar continue onderzoek naar het scholingsgedrag van werkenden en het scholingsbeleid van werkgevers. Wij adviseren hogescholen en opleiders op het gebied van macrodoelmatigheid, arbeidsmarktgerichtheid, het portfolio en de positie ten opzichte van de studenten en het werkveld. Op het specifieke domein van hoger onderwijs en opleidingen voor werkenden behoren wij tot één van de gespecialiseerde adviesbureaus van Nederland. Wij werken voor de Europese Commissie en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Wij hebben een aantal gevalideerde onderzoeksproducten waarmee afzonderlijke (deeltijd en voltijd, master en bachelor) opleidingen snel kunnen beoordeeld.

Nidap zal zich de komende jaren verder richten op onderzoeks en adviesdiensten voor organisaties die het verschil willen maken op het gebied van onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Wij zullen door middel van onderzoekspublicaties, webcasts, presentaties en discussies op strategisch en tactisch niveau onze bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Onze onderzoek en analyse tools en dienstverlening worden voortdurend doorontwikkeld en gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen op het gebied van marktonderzoek., data science en data-analyse.