Missie

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in markt- en merkpositionering, doelgroepanalyse, portfolioanalyse, productinnovatie en klant keuze- en beslisgedrag. Ons bureau is vooral bekend door haar continue onderzoek naar het scholingsgedrag van werkenden en het scholingsbeleid van werkgevers. Wij adviseren hogescholen en opleiders over hun portfolio en positie. Op het specifieke domein van hoger onderwijs en opleidingen voor werkenden behoren wij tot één van de gespecialiseerde marktonderzoek en adviesbureaus van Nederland. Wij hebben een aantal gevalideerde onderzoeksproducten waarmee afzonderlijke (deeltijd en voltijd, master en bachelor) opleidingen snel kunnen beoordeeld op haalbaarheid, marktkansen en verbeterpunten.

Nidap zal zich de komende jaren verder richten op data en onderzoek gedreven producten en diensten voor organisaties die actief zijn op het gebied van leren en learning technology. Wij zullen door middel van onderzoekspublicaties, webcasts, presentaties en discussies op strategisch en tactisch niveau onze bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie blijven leveren. Onze high end onderzoek en analyse tools en dienstverlening worden voortdurend doorontwikkeld en gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen in de ontwikkelbehoefte van organisaties en mensen.