Hoger onderwijs

NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds veel kwalitatieve en kwantitatieve methodieken en gegevens beschikbaar. Bent u verantwoordelijk voor marketingcommunicatie of voor een faculteit of opleiding? Vraag vrijblijvend eens om een analysevoorbeeld of offerte.

Het hoger onderwijs staat continue voor een aantal uitdagingen. Het leren in organisaties verandert, de arbeidsmarkt is steeds dynamischer, professionals én hun werkgevers vragen meer leven lang leren en flexibele en op maat gesneden leerroutes, klassikaal, blended of geheel online. De traditionele post initiële opleidingsmarkt staat onder grote druk van onder andere [internationale] concurrentie, verregaande digitalisering van het onderwijsaanbod en de veranderende leervoorkeur van de LLL doelgroep.

Ligt er een bestuurlijke vraag op het gebied van leven lang leren of is er behoefte aan een trendverkenning van het werk-en beroepenveld? Dient de doelmatigheid van nieuwe opleidingen te worden bepaald. NIDAP heeft speciaal voor hogescholen en universiteiten een breed scala aan onderzoeksbronnen en marktonderzoek in huis.  Een gesprek of vrijblijvende offerte behoort zeker tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie voor hogescholen: NIDAP Toekomst voor hogescholen in het post-initieel onderwijs 2016

NIDAP biedt een breed aanbod van diensten ontwikkeld voor marketing intelligence, faculteiten en bestuursondersteuning. Het gaat o.a. om:

  • Nationale doelmatigheidsanalyses op basis van onze monitorstudies en maatwerk
  • Internationaal onderzoek voor en over bachelor en master
  • Haalbaarheidsaudits gericht op haalbaarheid van nieuwe  deeltijd en voltijd opleidingen
  • Markt en doelgroep analyses voor specifieke Associate Degree programma’s
  • Brancheonderzoek (kwalitatief en kwantitatief werkveld en stakeholders-onderzoek o.a. gericht op specifieke opleidingsbehoefte in branche)
  • Portfolio-analyse (maatwerk traject obv externe analyse voor vt/dt/du/masters/Ad)
  • Integrale portfolio-strategie (interne en externe analyse ontwikkeld in co-productie met Twynstra & Gudde

Voor vragen kunt u mailen met Paul van der Wal [paulvanderwal@nidap.com] of Martijn Pelle [martijnpelle@nidap.com].

Comments are closed.