Hoger onderwijs

NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds veel kwalitatieve en kwantitatieve methodieken en gegevens beschikbaar. Bent u verantwoordelijk voor marketingcommunicatie of voor een faculteit of opleiding? Vraag vrijblijvend eens om een analysevoorbeeld of offerte.

Het hoger onderwijs staat continue voor een aantal uitdagingen. Het leren in organisaties verandert, de arbeidsmarkt is steeds dynamischer, professionals én hun werkgevers vragen meer leven lang leren en flexibele en op maat gesneden leerroutes, klassikaal, blended of geheel online. De traditionele post initiële opleidingsmarkt staat onder grote druk van onder andere [internationale] concurrentie, verregaande digitalisering van het onderwijsaanbod en de veranderende leervoorkeur van de LLL doelgroep.

Ligt er een bestuurlijke vraag op het gebied van leven lang leren of is er behoefte aan een trendverkenning van het werk-en beroepenveld? Dient de doelmatigheid van nieuwe opleidingen te worden bepaald. NIDAP heeft speciaal voor hogescholen en universiteiten een breed scala aan onderzoeksbronnen en marktonderzoek in huis.  Een gesprek of vrijblijvende offerte behoort zeker tot de mogelijkheden.

Eerder verschenen informatie voor hogescholen: NIDAP Toekomst voor hogescholen in het post-initieel onderwijs 2016  Voor een update: neem contact met ons op.

NIDAP biedt een breed aanbod van diensten ontwikkeld voor onderzoeks en LLL afdelingen van hogescholen en universiteiten. Het gaat o.a. om:

  • Marktverkenningen Leven Lang Leren voor universiteiten
  • Macrodoelmatigheid analyses CDHO proof in samenwerking met EXPHO.
  • Internationaal onderzoek voor en over bachelor en masterdoelgroepen en opleidingen
  • Haalbaarheidsaudits met pré-advies voor nieuwe opleidingen waaronder post HBO, deeltijdbachelor of Associate Degree programma’s.
  • Kwalitatief en kwantitatief werkveld en stakeholders-onderzoek o.a. gericht op specifieke opleidingsbehoefte in branches Zorg en Onderwijs.
  • Strategische portfolio-analyse en domeinanalyse voor hogescholen en universiteiten
  • Toepassing van regionale kennisagenda in concrete opleidingsprogramma’s
  • Integrale portfolio-strategie (inside out + outside in) in samenwerking met Twynstra & Gudde

Voor vragen kunt u mailen met Paul van der Wal [paulvanderwal@nidap.com] of Martijn Pelle [martijnpelle@nidap.com].

Comments are closed.