Kennisorganisaties

NIDAP heeft veel onderzoek verricht in opdracht van kennisorganisaties. Voor diverse brancheorganisaties hebben wij bestaande klantgroepen onderzocht en nieuwe doelgroepen en markten geëxploreerd.

Het interessante van geheel nieuwe markten is dat de bestaande onderzoeksmethoden en modellen vaak niet werken. Ook de sterke neiging om alleen vanuit het heden na te denken over toekomstige business modellen levert weinig echt vernieuwende inzichten op.

Om echt buiten de bestaande kaders te denken maken we gebruik van voorbeelden uit andere sectoren, voeren we gesprekken met insiders, maar vooral ook met outsiders. NIDAP werkt vanuit een longlist van ideeën, inzichten in bestaand en toekomstig consument en klantgedrag, en technologische economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

In onze aanpak voor innovatie analyse maken wij onderscheid tussen idee en conceptfase [fase 1 & 2] en toetsing en testing [fase 3 & 4].

Aanpak innovatieve analyse

 


Toetsingscriteria anno 2015

Voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en klantgroepen kunnen verschillende criteria worden toegepast:

De maatschappelijke impact
De innovatie en het ondernemerschap levert een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke doelen, waarbij het resultaat (in)direct aan de (lokale) samenleving ten goede komt en/of de innovatie en het innovatieproces zijn gericht op een minimalisering van de milieubelasting.

De klantfocus
Er is vraag naar het product, concept, proces, procedé of dienst en levert in grote mate toegevoegde waarde aan de markt/consument.

De rentabiliteitsverwachting
Het product, concept, proces, procedé of dienst is binnen een reële termijn (3 jaar) economisch realiseerbaar [ondernemersplan].

De zelfredzaamheid
Het vermogen om zelf hulpbronnen aan te boren (zoals kapitaal, arbeid, kennis) om tot verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen te komen.

Wil u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem eens contact op met Paul van der Wal [paul@nidap.com].


NIDAP werkt onder andere voor beroeps- en brancheverenigingen op het gebied van Accountancy [NBA],  Logistiek [EVO], Ondernemersschap [VNO/NCW] en NLQF [kwalificatie framework], certificeringsdiensten [EXIN] en NRTO [sector onderzoek].

Tevens verrichten wij studies en onderzoek voor o.a. Nyenrode, Tias [Tilburg University] en Amsterdam Business School [UvA].

 

No Comments Yet.

Leave a comment