Flexibilisering van het hoger onderwijs : de NIDAP marktaudit voor elke HBO deeltijdopleiding

Hieronder staat informatie over de audit, een product voor hogescholen om voltijd/deeltijd bachelor opleidingen, Associate degrees en masters op hun marktmogelijkheden te toetsen. Voor vragen of een presentatie neemt u contact op met Paul van der Wal (paul@nidap.com) of Martijn Pelle (martijn@nidap.com)

Maatwerk

NIDAP heeft een audit ontwikkeld waarmee voor elke opleiding een ‘quick scan marktverkenning’ voor elke hogeschool kan worden uitgevoerd. Elke audit is maatwerk en wordt specifiek gemaakt voor uw opleiding en uw Hogeschool. Ook naamsbekendheidsinformatie binnen elke specifieke doelgroep kan in de audit gerapporteerd worden.

Bekend met Hoger Onderwijs

NIDAP is als adviesbureau gespecialiseerd in het hoger onderwijs. Wij combineren multidisciplinair trend-, economisch en onderwijsgerelateerd onderzoek [bestaand en nieuw]  met onze kennis en expertise. Wij kennen de vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s van het Hoger Onderwijs. Per audit voeren wij gesprekken met de interne stakeholders binnen de hogeschool, het CvB  en in het werkveld met beroeps en brancheorganisaties, werkgevers en [student-] toeleverende scholen en andere instellingen.

Lage kosten en snel

Tegen lage kosten per audit en in een korte omlooptijd kan de externe markt voor elke deeltijdopleiding verkend en beoordeeld worden.  De informatie kan onder andere behulpzaam zijn voor het beleidsontwikkeling van de faculteit, de jaarplannen, bestaande [en nieuwe] deeltijdactiviteiten, de beoordeling van investeringen in onderwijs flexibilisering en prioriteiten.

Multi-disciplinair

De marktaudit is niet gebaseerd op één kostbaar maatwerkonderzoek. De marktaudit bestaat juist uit een combinatie van uniek en recent NIDAP onderzoek onder werkgevers en opleidingsdeelnemers (onze B2B en B2C onderzoeken) plus economische en onderwijs onderzoeksdata uit verschillende erkende bronnen. Tevens analyseren wij een database met beroepseisen en gevraagde competenties  per sector en gegevens uit HBO student en alumni onderzoek. Er worden ook experts benaderd voor hun visie.

 • De Audit combineert uniek NIDAP onderzoek [2014/2016] onder werkgevers, deelnemers/professionals en economische, demografische en onderwijs data.
 • Het Audit format biedt mogelijkheid om met een beperkt budget de externe markt voor elke deeltijd bachelorAD/hbo master te beschrijven en te beoordelen.
 • De Audit is zoveel mogelijk specifiek afgestemd op de specifieke doelgroep, specifieke opleiding en de specifieke regio van de Hogeschool.
 • De Audit speelt in op actualiteit binnen het specifieke werkveld van de opleiding.
 • De Audit bevat ook de visie van relevante externe stakeholders [bijvoorbeeld werkgevers]. Speciaal over deze opleiding geïnterviewd.
 • De Audit kijkt naar besluitvorming, behoefte, concurrentieveld en ontwikkelingen die de vraag kunnen beïnvloeden.
 • De Audit is onderbouwend strategisch en praktisch van aard.
 • De Audit kan voor alle opleidingen van een hogeschool worden uitgevoerd [integrale portfolio analyse]
 • De Audit kan ook als basis worden gebruikt voor een haalbaarheidsstudie, bijvoorbeeld pilots in het kader van onderwijs flexibilisering.

 

Het eindresultaat

Wij hebben anno 2016 bijna 200 HBO opleidingen  ‘geaudit’.  De audit levert per opleiding een totaalbeeld op van enerzijds een kwantitatieve inschatting van instroom en advisering over het opleidingsaanbod en doelgroep benadering. De audits leveren advies en aanbevelingen voor elke opleiding met betrekking tot:

 • De marktpotentie [2015-2016-2017] en prognose van de instroom in aantallen deelnemers [2015-2016]
 • Assessment van de opleiding en beleidsaanbevelingen met betrekking tot de inhoud en onderwerpen van de opleiding vanuit het werkveld [2015/2016]
 • Beleidsaanbevelingen met betrekking tot de doelgroep, marketing en communicatie
 • Beleidsaanbevelingen met betrekking tot kansen voor modules uit de deeltijd bachelors

Haalbaarheidsaudit

Er is ook een nieuwe audit ontwikkelt specifiek voor bacheloropleidingen die in het kader van de flexibilisering van het Hoger Onderwijs nieuw op de ‘markt’ komen. Deze haalbaarheidstoets kijkt onder andere naar :

 1. instroom potentie
 2. inhoud in relatie tot de vraag/behoefte van doelgroep
 3. kwalificering van de functies van en segmenten waarin de doelgroep voorkomt
 4. Regionaal beroepen/werkveld
 5. Kwalitatief expertonderzoek in het werkveld

Kosten

De kosten zijn lager naarmate u meer opleidingen door ons laat auditen en variëren [afhankelijk van het aantal en het type audit] berekenen wij tussen de 1.500 euro en 4.500 euro per opleiding [ dus per auditrapport]. Prijzen zijn exclusief BTW en wijzigingen voorbehouden.

 

No Comments Yet.

Leave a comment