Vaktechnische opleidingen

Bent u een vaktechnische opleider of instituut?

Meer dan een kwart van alle opleidingsuitgaven voor professionals in Nederland heeft betrekking op vaktechnisch onderwijs. Een belangrijk deel van deze uitgaven wordt besteed aan [verplichte] veiligheidstrainingen, vakspecifieke scholing, opscholing van lager opgeleide medewerkers naar een erkend diploma en vaardigheden voor leidinggevenden. Periodiek (bij voldoende aanvragen) voert NIDAP de Vaktechnische Opleidingen Monitor uit. Met dit multiclientonderzoek geven wij onze relaties inzicht in de vaktechnische opleidingsactiviteiten en investeringen van middelgrote en grote technische ondernemingen in de industrie, engineering, technische handel en transportsector. Deelname geeft aanbieders van vaktechnische opleidingen zicht op:

  • De kennis- en opleidingsbehoefte van technisch personeel, het beleid en de prioriteiten
  • De [interne en externe] opleidingsbudgetten voor technisch personeel
  • De inkoop van technische opleidingen en trainingen nu en volgend jaar, aantallen deelnemers, instroom en functieniveau
  • De besluitvorming voor de opleiding en toeleverancier
  • De rol van de verschillende stakeholders, beroeps- en brancheorganisaties, afdelingsmanagers, HR/opleidingsmanagers en de cursist zelf
  • De eisen en verwachtingen ten aanzien van technische opleiders
  • U eigen positie t.o.v. de belangrijkste vaktechnische aanbieders in de markt [o.a. merkwaarde, merkbekendheid,  imago, net promotor score en inschakelingskans]

Het is mogelijk om specifieke technische segmenten [zorg, installatie, warmtetechniek, Arbo] in het onderzoek op te laten nemen.

Rapportage

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een rapport met de relevante uitkomsten specifiek voor uw organisatie [afgezet tegen het landelijke gemiddelde]. U ontvangt de resultaten in heldere overzichten die geschikt zijn voor interne communicatie, marketing en sales. Tevens rapporteren wij deze resultaten graag aan u door middel van een presentatie of workshop. Daarnaast bieden wij uitstekende nazorg in de vorm van extra analyses en informatie wanneer u dat wenst.

Meer weten?

Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

No Comments Yet.

Leave a comment