Portfolio Category: Onderwijs

Leven Lang Leren Monitor (7e jaargang)

NIDAP Leven Lang Leren onderzoek 2020 In 2020 wordt het 8e monitoronderzoek onder professionals uitgevoerd. Voor aanbieders van opleidingen in het kader van leven lang ontwikkelen is dit onderzoek een must. Het geeft een betrouwbaar beeld van de leervragen per sector en per beroep gecombineerd met uw marktpositie. In de afgelopen 7 jaar hebben meer…
Read more

B2B Opleidingsmarkt 2020

De B2B opleidingsmarkt wordt steeds belangrijker en interessanter. We verwachten groei in 2020 in alle segmenten van de markt, van open opleidingen tot en met intern leren.  De nationale B2B Leven Lang Ontwikkelen monitor over het leren in organisaties 2019 is in Q3 afgerond. Honderden opleidingsstrategen geven aan wat, waarom en hoe er geleerd wordt…
Read more

Hoger onderwijs

NIDAP is reeds door de meeste hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen de haalbaarheid te beoordelen. Wij hebben hiervoor reeds veel kwalitatieve en kwantitatieve methodieken en gegevens beschikbaar. Bent u verantwoordelijk voor marketingcommunicatie of voor een faculteit of opleiding? Vraag vrijblijvend eens om een analysevoorbeeld of offerte. Het hoger onderwijs staat continue voor…
Read more

PO VO Nascholing & Onderwijsadvies

NIDAP zal in het eerste kwartaal van 2020 de 'markt' voor nascholing en professionalisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs in kaart brengen. NIDAP geeft al meer dan 8 jaar inzicht in hoe de markt voor nascholing en professionalisering van VO (en PO) scholen in elkaar steekt. Wij gaan in dit kwartaal dit onderzoek weer…
Read more

E-learning online leren digital learning

Het online leren is niet meer weg te denken. Zowel bij het interne leren alsook het leren bij externe opleiders en instituten wordt veel gebruikgemaakt van learning on demand, maatwerk e-learningprogramma's of online open aanbod. Dankzij onze gevalideerde continu monitor onderzoeken onder opdrachtgevers, inkopers, leidinggevenden en individuele consumenten kunnen wij snel de juiste analyses leveren: Online…
Read more