Portfolio Category: Onderwijs

De lerende professional (B2C monitor)

NIDAP B2C-onderzoek 2017 De vijfde marktmonitor onder 50.000 professionals met een opleidings- of trainingswens geeft het meest actuele beeld van uw markt. In de afgelopen 5 jaar hebben meer dan 15.000 respondenten een uitgebreide vragenlijst beantwoord over hun leerdoelen, het beslisproces bij het kiezen voor een aanbieder en hun beoordeling van uw instituut. Met dit onderzoek hebben wij zicht…
Read more

Opleidingsbeleid en behoefte midsize- en grootste werkgevers in beeld (B2B monitor)

De nationale B2B monitor over het leren in organisaties 2018 is in Q3 afgerond. Honderden opleidingsverantwoordelijken geven aan wat, waarom en hoe er geleerd wordt in hun organisatie. Focus van dit onderzoek ligt op incompany leren, e-learning en intern leren. Wij rapporteren private en bekostigde opleiders over hun bekendheid, markt, klantbeeld. NIDAP voert dit onderzoek…
Read more

Hoger onderwijs

NIDAP wordt door veel hogescholen en universiteiten gevraagd om voor specifieke opleidingen het werkveld te verkennen. Wij hebben hiervoor reeds veel kwalitatieve en kwantitatieve methodieken en gegevens beschikbaar. Bent u verantwoordelijk voor marketingcommunicatie of voor een faculteit of opleiding? Vraag vrijblijvend eens om een analysevoorbeeld of offerte. Het hoger onderwijs staat continue voor een aantal uitdagingen. Het…
Read more

Markt 2018 voor nascholing van primair, voortgezet en beroepsonderwijs

NIDAP brengt de komende maanden opnieuw de markt voor nascholing en professionalisering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs in kaart. Een belangrijk onderzoek voor marketeers maar ook voor directies die vooruit kijken als het gaat om product en marktontwikkeling. Het onderzoek gaat in op de concrete opleidingsvragen die spelen en de besluitvorming aangaande aanbieders, opleidingen en trainingen .…
Read more

E-learning online leren digital learning

Investeerders oriënteren zich steeds vaker op deze veelbelovende markt. NIDAP onderzoekt het nieuwe leren vanuit verschillende dimensies. Traditionele opleiders ontwikkelen nieuwe rollen en producten. NIDAP onderzoekt het nieuwe leren vanuit het perspectief van de doelgroep, de markt(behoefte), de ambitieuze aanbieder en het aandeel binnen en effect op de totale opleidingsbestedingen. Voor 2015-2016 zagen we het…
Read more