Portfolio Category: Vaktechnische opleidingen

Vaktechnische opleidingen

Bent u een vaktechnische opleider of instituut? Meer dan een kwart van alle opleidingsuitgaven voor professionals in Nederland heeft betrekking op vaktechnisch onderwijs. Een belangrijk deel van deze uitgaven wordt besteed aan [verplichte] veiligheidstrainingen, vakspecifieke scholing, opscholing van lager opgeleide medewerkers naar een erkend diploma en vaardigheden voor leidinggevenden. Periodiek (bij voldoende aanvragen) voert NIDAP…
Read more