Studenttevredenheid

Elke organisatie heeft trouwe klanten nodig om tot een positief bedrijfsresultaat te komen. Dat geldt ook voor onderwijsorganisaties: loyale studenten helpen u bij de werving van nieuwe studenten via mond-tot-mondreclame en via positieve beoordelingen, bijvoorbeeld door een positieve score te geven bij de Nationale Studenten Enqûete.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat klant (lees: student)loyaliteit in grotere mate wordt bepaald door emotionele aspecten dan door rationale aspecten van de bereidheid om trouw te blijven aan een organisatie (Čater & Čater, 2010; Rauyruen & Miller, 2007). ‘Being likeable’ in de ogen van een klant werkt een plezierige relatie en klantloyaliteit in de hand. Klanttevredenheid is daarom een belangrijke KPI voor organisaties om inzicht te krijgen in hun bedrijfsresultaat, bijvoorbeeld het diplomarendement. Door middel van slim onderwijsgerichtklanttevredenheidsonderzoek geeft NIDAP u inzicht in de tevredenheid van uw klanten en de factoren die de meeste prioriteit hebben voor verbetering. Op deze wijze helpen we uw organisatie om zich continue te ontwikkelen en nog beter te presteren.

Een studenttevredenheidsonderzoek (KTO) geeft zicht op:

  • De tevredenheid en loyaliteit van klanten met uw organisatie op specifieke factoren, zoals: de gepercipieerde kwaliteit van de opleiding, de keuzemogelijkheden, de begeleiding, inzicht van de docenten in de lesstof, de organisatie, les- en leermiddelen, de sfeer, faciliteiten zoals privéstudieruimtes in de school, het aantal aanspreekpunten, overzichtelijkheid van Brightspace, de toegevoegde waarde van informatie en voorlichtingsbijeenkomsten et cetera..

Veelgestelde onderzoeksvragen:

  • Is onze school de eerste keuze voor een specifieke opleiding?
  • Vanwege welke redenen overwegen studenten niet voor ons te kiezen of naar een andere school over te stappen?

Hoe wij werken:

Studenttevredenheidsonderzoeken worden  zowel incidenteel als longitudinaal uitgevoerd. Bij longitudinaal onderzoek kunnen ook ontwikkelingen op het gebied van de klanttevredenheid in kaart worden gebracht en de effecten van doorgevoerde verbeteringen. Onze methodiek en vraagstelling kan worden aangesloten aan op eerder door u uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken. Wilt u meer informatie ? Neem vrijblijvend contact met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

Comments are closed.