Imago

Met een imago onderzoek brengt NIDAP in kaart hoe uw doelgroepen denken over uw organisatie en in hoeverre de gewenste identiteit die uw organisatie nastreeft ook herkend wordt. De verschillende doelgroepen vormen zich bewust en onbewust een beeld van uw organisatie. Op basis van communicatie-uitingen en geleverde prestaties zullen zij associaties ontwikkelen. Inzicht in het huidige beeld dat uw doelgroepen hebben is van belang om het imago van uw organisatie te kunnen beïnvloeden. Uit het onderzoek zal blijken of uw organisatie haar gewenste identiteit effectief overbrengt op de verschillende doelgroepen. Dit resulteert in aanbevelingen voor uw communicatie- en marketingstrategie om het imago te verbeteren of te behouden.

Een imago onderzoek geeft zicht op:

  • De spontante associaties van uw doelgroepen met uw organisatie, producten, diensten en/of merk(en)
  • De mate waarin uw klantdoelgroep uw organisatie overweegt en de voorkeur geeft

Bekijk voor meer informatie over de inzet van een kwalitatief imago onderzoek:

 Presentatie communicatietest Organisatie X 

Veelgestelde onderzoeksvragen:

Welk beeld hebben klanten, leveranciers en medewerkers van onze organisaties?

Welk beeld hebben potentiële klanten van onze organisatie?

Hoe sluit een product, dienst of communicatie-uiting aan bij de verschillende doelgroepen?

Hoe wij werken:

Een imago onderzoek kan verschillende doeleinden hebben. NIDAP kan voor u nagaan in hoeverre een gekozen positionering en product daadwerkelijk op de beoogde wijze overkomen op uw doelgroepen. Ook kan onderzocht worden of een bepaalde communicatie-uiting aansluit op uw merk of juist niet. Door de spontane associaties en de herkenning van de identiteit te meten kan NIDAP de effectiviteit van uw communicatie- en marketingstrategie evalueren. Daarnaast meten wij in hoeverre men uw organisatie in overweging neemt tijdens het keuzeproces en de mate waarin men de voorkeur geeft aan uw organisatie. Het imago van uw organisatie kan op drie manieren worden gemeten: online of telefonisch survey onderzoek (1), expert reviews [kwalitatief] (2) en panel discussie [kwalitatief] (3). De juiste methodiek hangt samen met de onderzoeksdoelgroep- en doelstellingen. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

 

Comments are closed.