Opleidingsaanbod 360 graden geanalyseerd

Het objectief en vergelijkend analyseren van het opleidingsaanbod (portfolio) levert een belangrijke basis voor een interne ontwikkeling van medewerkers.  NIDAP heeft veel ervaring in het snel bijeenbrengen van alle objectieve vergelijkende informatie over de interne en externe omgeving. Op basis hiervan produceren wij portfolioscorecards en – maatrapporten per sector, faculteit of voor een selectie van (probleem en of kans) opleidingen. Wij noemen dit een  360 graden analyse . De nuance en praktische toepasbaarheid van deze analyse heeft zich meerdere keren bewezen.

Externe informatie: Bij de externe omgeving gaat het onder andere om een combinatie van informatie van toeleverende scholen, arbeidsmarktvraag, kennisvraag, alternatief aanbod, regionale kennisagenda’s).  

Interne informatie: De interne informatie omvat gegevens uit de studentadministratie, rendementscijfers, instroomcijfers). 

Onze bijdrage

  • NIDAP ondersteunt onderwijsinstellingen bij het intern zelf opzetten van een portfolioanalyse. 
  • Onze portfoliorapportages leveren een uitstekende onderbouwing voor uw strategie en  beleidsvorming.
  • Ook ondersteunen wij bij de interne bewustwording van het outside in denken en doen bij afdelingen en verantwoordelijken.

Meer weten? Vrijblijvend een offerte? Neem vrijblijvend contact met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

 

Comments are closed.