Alumni onderzoek & LLL strategie

Uit onderzoek onder alumni en leven lang leren marktverkenningen onder hbo en wo geschoolden blijkt dat een groot deel van deze doelgroep graag korte opleidingen en cursussen zou willen volgen bij de eigen  onderwijsinstelling.

De alumni leven lang leren strategie van onderwijsinstellingen vraagt om inzicht in waar de specifieke doelgroep per faculteit of discipline behoefte aan heeft. Dit gaat over het inhoudelijke aanbod maar ook over de leeromgeving, mate van begeleiding, samenstelling van de studentengroep, leervoorkeuren en studiedruk. Daarbij speelt ook de alternatieven die de doelgroep heeft om te leren.

NIDAP adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het alumni-onderzoek en alumni-relations beleid. Wij kijken en denken positief kritisch mee over de onderzoeken (ontwerp, vragenlijst, onderzoeksdoel, rapportages) die hogescholen en universiteiten vaak zelf al onder alumni uitvoeren.  Uiteraard ontzorgen wij ook door het onderzoek in zijn geheel uit te voeren.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt uw vrijblijvend contact opnemen met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

Comments are closed.