Positionering

Bij het kiezen van de juiste strategie gaat het volgens ons om drie factoren: positie, resources en kansen. Veel markten bevinden zich momenteel in een staat van ‘transformatie’. Bestaande spelers moeten hun dienstverlening herdefiniëren en hun marktpositie heroveren. Nieuwe aanbieders met andere technologieën en verdienmodellen geven klanten alternatieven en diensten die voorheen niet denkbaar waren.

Tegelijkertijd blijven klanten graag trouw aan hun leverancier. Zeker als er een hoge klanttevredenheid wordt behaald, de producten of diensten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en er sprake is van een goede merkbekendheid en positionering. Een positioneringsonderzoek is een onderzoek naar exploitatiemogelijkheden. Vaak wordt een positioneringsonderzoek uitgevoerd bij de start van een nieuwe organisatie, bij de lancering van een nieuw product en/of dienst of bij de uitbreiding/verplaatsing van en organisatie. Op basis van een positioneringsonderzoek kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen.

Een positioneringsonderzoek geeft inzicht in:

  • De mogelijkheden van uw organisatie in bestaande en nieuw markten
  • Ontwikkelingen in de vraag en/of klantdoelgroepen die van invloed zijn op uw organisatie, producten en verdienmogelijkheden
  • De kans van slagen van uw product of dienst
  • Het koop- en beslisgedrag van uw doelgroep

Organisaties in verandering

In de transitie naar een ander bedrijfs- of verdienmodel kan onderzoek naar de klantrelatie en klanttevredenheid uitstekend samengaan met productontwikkeling en positionering. NIDAP heeft daarom voor organisaties in verandering een 360° groeistrategie ontwikkeld [Schema van 360 graden analyse]. Deze benadering is gericht op vooruitgang en groei.

Veelgestelde onderzoeksvragen:

Wat is de toegevoegde waarde van een vestiging in regio Y?

Hoeveel beter/slechter doet vestiging A het dan vestiging B? [in verhouding tot het potentieel aantal klanten in de directe regio]

Welke producten / diensten zou onze organisatie moeten aanbieden, met het oog op de [toekomstige] klantbehoefte?”.

Hoe wij werken:

Een positioneringsonderzoek wordt altijd op maat aangeboden. Elke onderzoeksvraag, markt en organisatie is namelijk uniek. De meest gebruikte methodiek is desk- en databaseresearch en/of onderzoek onder een consumentenpanel. Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt uw vrijblijvend contact opnemen met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

Comments are closed.