Productontwikkeling & Positionering

Bij het kiezen van de juiste strategie gaat het volgens ons om drie factoren: positie, resources en kansen. Ook de onderwijsmarkt bevindt zich momenteel in een staat van ‘transformatie’. Bestaande spelers moeten hun dienstverlening herdefiniëren en hun marktpositie heroveren. Nieuwe aanbieders met andere leervormen, technologieën en verdienmodellen geven studenten leer-alternatieven die voorheen niet denkbaar waren. Bestaande aanbieders gaan geleidelijk nieuwe technieken en onderwerpen omarmen. NIDAP ondersteunt met outside-in informatie de interne dialoog en strategievorming. Of het nu gaat om voltijdopleidingen, het deeltijd of cursorisch Leven Lang Leren aanbod.

Studenten winnen en werven kost tijd en geld. Tegelijkertijd blijven afgestudeerden graag trouw aan hun leverancier (lees: de instelling waar zij ooit zijn afgestudeerd). Uit divers alumni onderzoek blijkt dat een groot deel van hen opleidingen en cursussen zou willen volgen bij de eigen oude onderwijsinstelling (universiteit, hogeschool, roc). Er moet dan wel een relatie/band bestaan en het aanbod moet aansluiten op de leerbehoefte en leerwensen. NIDAP adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het alumni-onderzoek en alumni-relations beleid, het via marktverkenningen onderzoeken van de vraag vanuit professional en werkveld en adviseert over het aanbod.

Onderwijsorganisaties in verandering

De nieuwe strategie van onderwijsinstellingen vraagt om goed inzicht in waar de doelgroep (bijvoorbeeld de voltijdstudent) behoefte aan heeft. Dit gaat niet alleen over opleidingsaanbod maar ook over de leeromgeving, sfeerbeleving en toegankelijkheid.

De transitie naar een nieuwe ‘outside in’ strategie waarin de deelnemer (lees: de student) centraal staat, ondersteunen wij met merkstrategieonderzoek, customer journey onderzoek, marktverkenningen en analyse van het bestaande portfolio. Het objectief en vergelijkend analyseren van het opleidingsaanbod (portfolio) levert een belangrijke basis voor een interne verandering en sturing op faculteit- of sectorniveau.  NIDAP heeft veel ervaring in het bijeenbrengen van alle objectieve vergelijkende informatie over de externe omgeving [Schema van 360 graden analyse]. Deze informatie wordt door ons gecombineerd met beschikbare interne informatie (financieel, studentadministratie, rendementscijfers et cetera). Op basis hiervan produceren wij portfolioscorecards en – maatrapporten per sector of faculteit. Deze informatie wordt zodanig opgeleverd dat zij over een langere periode gebruikt kan worden bij de dialoog over strategie en positionering en bij beleidsvorming en jaarplanning.

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kunt uw vrijblijvend contact opnemen met Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

Comments are closed.