Naamsbekendheid

Het verkrijgen van een hoge naamsbekendheid is van belang voor elke organisatie. Immers, als een organisatie onbekend is dan zal de potentiële klant deze niet gaan overwegen. De resultaten van een naamsbekendheidsonderzoek kunnen de basis vormen voor uw promotiebeleid. Een naamsbekendheidsonderzoek kan namelijk uitgevoerd worden om het effect van een communicatie- of promotie uiting te meten. Daarnaast is het van belang dat uw doelgroep ook bekend is met uw dienstverlening. Daarom gaan wij ook in op de bron van de van de bekendheid [waar kent men u organisatie van?] en de inhoudelijke bekendheid [weet de doelgroep wat uw organisatie doet?]. Uit het onderzoek komt naar voren onder welk deel van de doelgroep de bekendheid voor verbetering vatbaar is zodat u doelgericht te werk kunt gaan.

Een naamsbekendheidsonderzoek geeft inzicht in:

  • De bekendheid van uw organisatie, producten, diensten en/of merk(en) onder de verschillende doelgroepen (o.a. klanten, potentiele klanten en leveranciers)
  • De mate van bekendheid ten opzichte van uw concurrenten

De naamsbekendheid wordt op verschillende niveaus gemeten:

Top-of-mind: hoe vaak wordt uw organisatie spontaan als eerste genoemd?

Spontane bekendheid: hoe vaak wordt uw organisatie spontaan genoemd?

Geholpen bekendheid: in welke mate wordt uw organisatie gekend na het voorleggen van de naam?

Veelgestelde onderzoeksvragen:

Kennen de verschillende doelgroepen onze organisatie? Welke bekendheidspositie hebben wij in de markt? In welke deelmarkten hebben wij een goede of minder goede bekendheidspositie? Hoe verhoudt onze positie zich tot de benchmark?

In het verlengde van de bekendheid liggen vragen op het gebied van identiteit, klanttevredenheid, NPS, inschakelingskans en klantcontact en communicatie.

Hoe wij werken:

Een naamsbekendheidonderzoek begint vaak met een 0-meting. Een opeenvolgende meting (i.e. effectmeting) maakt de ontwikkeling in de naamsbekendheid inzichtelijk. De meest gebruikte onderzoeksmethode voor het meten van de naamsbekendheid is online of telefonisch survey onderzoek. Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact Martijn Pelle | martijnpelle@nidap.com

 

Comments are closed.