Advies

Business objects
Advies & Strategie NIDAP bureau voor strategisch onderwijs en arbeidsmarktonderzoek.
More

Expertise

drawing a graph
Productinnovatie en marktpositie NIDAP ondersteunt en adviseert onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten met marktonderzoek, marktverkenningen, portfolioanalyses en macrodoelmatigheidonderzoek.
More

Innovatie

Disruptie  en concurrentie NIDAP wordt ingeschakeld door onderwijsorganisaties die echt verder willen.  
More

Missie

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau voor het onderwijs. Op het specifieke domein van de lerende organisatie en lerende professional behoren wij tot de meest gespecialiseerde marktonderzoek en adviesbureaus van Nederland. Wij hebben een aantal gevalideerde onderzoeksmethoden ontwikkeld waarmee het hele opleidingsportfolio of afzonderlijke opleidingen, bijbehorende beroepen en sectoren (leven lang leren, associate degree, deeltijd, voltijd, bachelor of master) objectief  worden geanalyseerd. Onze analyses en onderzoeken zijn niet zelden de opmaat naar een strategische discussie. Nidap levert expertise en informatie aan onderwijsorganisaties om optimaal aan te sluiten op hun primaire studentdoelgroepen, de (regionale) arbeidsmarkt en de (regionale) kennisagenda. Wij blijven door middel van publicaties, presentaties en discussies onze bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie leveren. Onze onderwijsdata-analyses en scorecards worden continue doorontwikkeld. NIDAP gaat echt een stap verder. Probeer ons!
More

Monitoronderzoek

Job And Education Computer Keys Showing Choice Of Working Or Studying
NIDAP voert continu brancheonderzoek uit en heeft de lerende professional scherp in beeld.
More

Nieuws

More