Advies

Business objects
Advies & Strategie NIDAP werkt voor onderwijs, zorg en dienstverlening 
More

Expertise

drawing a graph
Productinnovatie en marktpositie NIDAP ondersteunt onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten met marktaudits- en onderzoek.
More

Innovatie

Disruptie  en concurrentie NIDAP is actief in markten die gekenmerkt worden door disruptie en concurrentie.  
More

Missie

 NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau. Op het specifieke domein van de lerende organisatie en lerende professional behoren wij tot de meest gespecialiseerde adviesbureaus van Nederland. Wij hebben een aantal gevalideerde onderzoeksdiensten en analysemethoden waarmee het gehele of gedeeltelijke onderwijsaanbod kan worden . NIDAP richt zich de komende jaren verder op data-driven advisering waarbij wij gebruikmaken van een veelheid aan eigen en externe informatiebronnen. Wij zullen door middel van onderzoekspublicaties, presentaties en discussies op strategisch en tactisch niveau ons steentje bijdragen aan het arbeidsmarktrelevante opleidingen en onderwijs. Net als elke organisatie, groot of klein, ontwikkelen wij ons voortdurend verder. 
More

Monitoronderzoek

Job And Education Computer Keys Showing Choice Of Working Or Studying
NIDAP voert continu brancheonderzoek uit en heeft de lerende professional scherp in beeld.
More

 

Nieuws

More