Advies

Business objects
Advies & Strategie NIDAP werkt voor onderwijs, zorg en dienstverlening.
More

Expertise

drawing a graph
Productinnovatie en marktpositie NIDAP ondersteunt onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten met marktaudits- en onderzoek.
More

Innovatie

Disruptie  en concurrentie NIDAP is actief in markten die gekenmerkt worden door disruptie en concurrentie.  
More

Missie

NIDAP is een strategisch advies- en marktonderzoeksbureau. Op het specifieke domein van de lerende organisatie en lerende professional behoren wij tot de meest gespecialiseerde marktonderzoek en adviesbureaus van Nederland. Wij hebben een aantal gevalideerde onderzoeksmethoden ontwikkeld waarmee het hele opleidingsportfolio of afzonderlijke opleidingen (leven lang leren, associate degree, deeltijd, voltijd, bachelor of master) objectief kan worden geanalyseerd. Dit resulteert in interne portfolio-scorecards of (macro-doelmatigheids)analyse voor specifieke opleidingen. Nidap levert expertise en informatie aan hoger onderwijs organisaties om optimaal aan te sluiten op hun primaire studentdoelgroepen, de (regionale) arbeidsmarkt en de (regionale) kennisagenda. Wij zullen door middel van publicaties, presentaties en discussies onze bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie blijven leveren. Onze high-end onderzoeks en analyse tools en dienstverlening worden voortdurend doorontwikkeld en gaan mee met belangrijke en voortdurende veranderingen in de ontwikkelbehoefte van organisaties en mensen.
More

Monitoronderzoek

Job And Education Computer Keys Showing Choice Of Working Or Studying
NIDAP voert continu brancheonderzoek uit en heeft de lerende professional scherp in beeld.
More

Nieuws

More