NIDAP

NIDAP ondersteunt al meer dan 25 jaar hogescholen, universiteiten en consultancies bij het onderbouwen van keuzes aangaande de leven lang leren strategie en het onderscheidend flexibel onderwijsaanbod voor werkenden. Wij onderzoeken de opleidingsbehoefte en leervoorkeuren van werkenden, de vraag vanuit en aansluiting op het werkveld en de arbeidsmarktontwikkeling binnen specifieke kennisdomeinen en de rol en marktpositie van aanbieders.

Bureau NIDAP adviseert en onderzoekt op het gebied van Leven Lang Leren (en ontwikkelen). Wij doen maatwerkonderzoek, monitoronderzoek, deskresearch en data-analyse op de volgende terreinen:

 • Macrodoelmatigheid en haalbaarheid van bestaande en nieuwe opleidingen
 • LLO Marktverkenning en kansen voor hogescholen en universiteiten
 • LLO Marktpositie en strategische positionering
 • Portfolio-analyse voor voltijd en deeltijdonderwijs

NIDAP is meer dan een marktonderzoekbureau voor het onderwijs. Het is een strategische denktank voor de onderwijs en opleidingsaanbieders van Nederland. Wij baseren ons op gedegen onderzoek en 25 jaar expertise.

 • Al meer dan 25 jaar gericht op het onderzoeken van opleidings- en onderwijsmarkten
 • Geïnspireerd door lerende organisaties en professionals die zich willen ontwikkelen
 • Geïnteresseerd in de drijfveren en keuzeprocessen van professionals die zich willen ontwikkelen
 • Sterke binding met hoger onderwijs
 • Jaarlijks onderzoek naar de arbeidsmarkt en LLL-markt.
 • Affiniteit met publieke organisaties

Klanten:

 • Universiteiten: Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, OU, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University
 • Business universiteiten: Nyenrode, TIAS Tilburg University, RSM/Erasmus
 • Hogescholen: Hogeschool van Amsterdam, Fontys hogescholen, Hogeschool Utrecht, Haagse Hogeschool, Windesheim, Stenden
 • Uitgevers: Noordhoff Health, Bohn Stafleu van Loghum
 • Overige: ICM, NCOI, NRTO, CINOP

Jaarlijkse monitoronderzoeken naar markten voor opleiding en ontwikkeling

 • B2C-onderzoek -> Werkenden/professionals op zoek naar een LLL-deeltijdopleiding, cursus of training
 • B2B-onderzoek -> De leervragen van Nederlandse werkgevers in alle sectoren en beroepsgroepen
 • PVM-onderzoek -> De nascholingsbehoefte van po-, vo- en mbo-docenten/teams (2-jaarlijks)
 • Arbeidsmarktrelevantie-analyse ->  De aansluiting van opleidingen op het werk- en beroepenveld in alle sectoren en beroepen
 • Specialisaties: Gezondheidszorg, Technologie,  Onderwijs

Maatwerkanalyses en advies

 • Opleidingsportfolio en productanalyse
 • Merk en reclame-effectonderzoek
 • Sterkte-zwakteanalyse
 • Klant- en cursist onderzoek 
 • Marktanalyse en opleidingshaalbaarheidsonderzoek
 • Onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen in branches en beroepsgroepen
 • Internationaal inkomende studentonderzoek

Onderzoeksmethoden (o.a.):

 • Maatwerkmarktonderzoek, kwalitatief en kwantitatief
 • Database research
 • Deskresearch

Uw contactpersonen: 

 • drs Paul van der Wal, Partner, Research Consultant
 • drs Frank Eskes, Research & Methodology Consultant
 • Martijn Pelle, Partner, Research & Project Director
 • drs Matthijs Endt,  Research Data Analyst & Reporting

Mail voor vragen of een (vrijblijvend) offerteverzoek met: martijn@nidap.com of paul@nidap.com


Samenwerkingspartners NIDAP:

 • Springest, de grootste onafhankelijke vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen van Nederland
 • Textkernel/Jobfeed realtime jobdata en jobdata-analytics
 • TwynstraGudde [het beste adviesbureau van Nederland. Samen doen we opdrachten in het hoger onderwijs] https://www.twynstragudde.nl

Lidmaatschappen/supporting:

 • MOA [Center for information Based Decision Making & Marketing Research]
 • DAIR [Dutch Association for Institutional Research]
 • ENID [The European Network of Indicator Designers aims to facilitate and promote the cooperation between institutions and individuals actively engaged in designing, constructing, producing as well as using, and interpreting Science and Technology Indicators (S&T Indicators].

lid van 

Publicatie- en persbeleid

De onderzoeksrapportages van NIDAP zijn eigendom van de opdrachtgever. Het downloaden van rapporten en factsheets [producten / diensten van NIDAP met relevante inhoudelijke informatie voor klanten en prospects] vanaf deze site is toegestaan. Het gebruik van deze informatie is uitsluitend toegestaan bij vermelding van de bron.