Blog

OOK VOOR MBO’ERS GELDT: EEN LEVEN LANG LEREN

Ook voor mbo’ers geldt: een leven lang leren Weliswaar een artikel uit 2016 gevonden op de site sociale vraagstukken.nl maar daardoor niet minder relevant. Gemeenten en ROC’s zijn druk bezig om hun regionale LLL-agenda’s uit te rollen. Het duurzaam inzetbaar houden en maken van werkenden op MBO 2,3 en 4 niveau zal in het komend…
Read more

Samenvatting Strategische Agenda Hoger Onderwijs

De Minister van Onderwijs heeft in december 2019 haar Strategische Agenda Hoger Onderwijs gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze strategische agenda zijn vier ambities met bijbehorende maatregelen voor de komende jaren geformuleerd die hieronder zijn samengevat. De komende jaren zullen hogescholen en universiteiten werk maken van aantrekkelijk flexibel onderwijs voor werkenden. NIDAP…
Read more

Zorg en Welzijn is de grootste opleidingsmarkt in Nederland

Professionals in de zorgsector zijn de grootste leven lang leren doelgroep. Er wordt enorm veel geleerd in deze sector, zowel klassikaal maar ook heel veel met behulp van zelfstudie. Er gaat meer dan een kwart miljard euro in om. Niet verwonderlijk dat ook kapitaalkrachtige uitgevers en congresorganisatoren actief zijn in deze markt. Reden temeer voor…
Read more

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Op 2 december 2019 publiceerde de minister van Onderwijs haar strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek, Houdbaar voor de toekomst. De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over deze agenda. Bijgaand het bericht hierover van de site van de Onderwijsraad zelf. Nederlandse universiteiten en hogescholen doen het goed en het is belangrijk dit zo te houden.…
Read more

FT Business School-rankings 2019

TIAS, RSM en Nyenrode bij de top 50  Dit artikel ( 17 december 2019 ) is overgenomen van  Consultancy.nl Onderzoek naar de tevredenheid over Europese business schools en hun programma’s – gehouden onder afgestudeerde academici en bestuurders – geeft inzicht in de beste business schools van Europa. In de top 100-lijst zijn vijf Nederlandse Universiteiten…
Read more